Back

Candice Breitz

23
Bij Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne
Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


Extra, 2011. Single-Channel Video / Courtesy: KOW, Berlijn

Een eigenaardige gewaarwording nestelt zich onbetamelijk in de interstities van het goed geoliede verhaal van de televisieserie (Generations, uitgezonden sinds 1994, het jaar waarin Zuid Afrika een democratie werd) over de zwarte middenklasse na de apartheid.

Een blanke figurante kijkt naar de zwarte personages, stelt vragen of maakt spottende opmerkingen. Zij zien haar niet …. Ze merken de vrouw niet op die op het scherm van de zitkamer een omkering uitvoert van de audiovisuele, institutionele uitzendingen  uit de tijd van de apartheid. Ze voelen die intrigerende aanwezigheid niet die de legitimiteit van het verhaal in vraag stelt. Wel stoort ze de kijker wiens blik zich op haar focaliseert. De vreemde houdingen van haar lichaam zijn subtiel maar vaak pijnlijk.

Ze openen ondergrondse wegen naar het verhaal. De delen van het lichaam zijn verontrustend. Los van het komisch effect van de keuze van het lichaamsdeel of de plaats waar het zich bevindt, werkt de positie ervan en de mogelijke atrofie destabiliserend. De beelden zijn heel bewust opgebouwd en tegelijk onverenigbaar.

Of het nu gaat om een lichaamsdeel of om het hele lichaam, de kijker wordt van meet af aan , zonder mogelijke uitweg, ertoe genoopt vragen te stellen bij het verhaal als vector van de sociale betrekkingen. Met als orgelpunt, of als extra, de vraag wat het zou kunnen betekenen blank te zijn in de context van het nieuw Zuid Afrika.