Back

Évelyne de Behr

20
Chez Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne

Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


in_2016_de-behr-evelyne-jpg

Inside Paradise ontvouwt een keuze aan acties, ondernomen op grond van twee eerder verkregen informaties met betrekking tot de expositieplek : een foto, een plaatsnaam.

Via afleiding en via beelden verbanden leggen, zich richten op de deeltjes van het inwendige. Trachten dat kantelmoment te vatten van een beeld, een context, totdat men het zich eigen maakt. Voor zichzelf, in zichzelf.

« Ongetwijfeld moeten we in de huidige ontwikkeling van Évelyne de Behr dat hele bijzondere moment onderkennen dat leidt naar de volle zeggingskracht van een werk. Wisselend – op de grens van tekenen, schilderen, fotografie, video – geeft het nu zijn volle, vrije scheppende energie prijs. Die energie vloeit tegelijkertijd voort uit de beweging, de verplaatsing als een verschuiving, ja zelfs drift, de verschillende media die zich samenvoegen en elkaar aantasten in de expositie, om een geestelijke ruimte te veroveren en die af te bakenen. Die evenzeer een innerlijke geografie schetsen als ze ook vorm geven aan de werkelijkheid. »

evelynedebehr.com