Aljoscha

A notion of Cosmic Teleology, Sala Santa Rita, Roma, 2015

Eradication of suffering II

Dans le poème homérique, Ulysse est amené à passer les portes du Soleil pour accéder au pays des Rêves et emprunter le sentier de la Connaissance. À force de plonger dans ce rêve prophétique apparaît l’Elysée ; l’Utopie.

Ici, le rêve crée un futur qui semble hors d’atteinte ; il semble irréel, mais de temps en temps point une vision du futur : le rêve précède la connaissance ; la vision précède la création en philosophie, en art ou dans le domaine de la science.

L’artiste ukrainien Aljosha combine sa vision de la création d’une vie de formes artificielles avec la connaissance des recherches en biologie de synthèse. Leurs formes esthétiques en font des créatures imaginaires, mais qui semblent incarner une forme d’origine organique susceptible d’être produite dans un futur proche par le génie de la biologie de synthèse que l’artiste désigne par ce terme néologique : Bioïsme.

Suspendu dans cette église de Beauvechain, cet organisme (Un nuage ? Un ange ?) pourra-t-il combler l’attente du vivant (la Résurrection) dont le programme architectural définit depuis des siècles les lignes de force ?

Mécénat : anonyme

www.aljoscha.org


43
Église Saint-Sulpice
Place Communale 3
Beauvechain

Aljosha

A notion of Cosmic Teleology, Sala Santa Rita, Roma, 2015

Eradication of suffering II

In het gedicht van Homerus gaat Odysseus door de poort van de Zon om binnen te treden in het land der Dromen op het pad van de kennis. In die profetische droom verschijnt het Elyseum; de Utopie.

Hier schept de droom een buiten bereik lijkende toekomst: hij lijkt onwezenlijk maar van tijd tot tijd doemt er een visie van de toekomst op: de droom gaat vooraf aan de kennis; de visie gaat vooraf aan de schepping in de filosofie, de kunst of de wetenschap.

De Oekraïense kunstenaar Aljosha combineert zijn visie op de schepping van kunstmatige vormen van leven met kennis over onderzoek in de synthetische biologie. Hun esthetische vorm maakt hen tot denbeeldige schepsels, maar lijken een vorm van organische oorsprong te belichamen die in de nabije toekomst gemaakt kan worden door het genie van de synthetische biologie. De kunstenaar geeft er een neologistische naam aan: Bioïsme.
Kan dit organisme (Een wolk? Een engel?) zwevend in de kerk van Beauvechain de verwachting van het levende (Verrijzenis) inlossen, waarvan het bouwkundig programma al sinds eeuwen de krachtlijnen bepaalt
?

Mecenaat : anoniem

www.aljoscha.org


43
Église Saint-Sulpice
Place Communale 3
Beauvechain