Axel

Aangetrokken door de Hip-hopcultuur begint Axel de ruimtes die hij tegenkomt te beschilderen. Na 15 jaar graffitiwerk gebruikt Axel nieuwe dragers om zijn boodschap makkelijker toegankelijk te maken. Stadsuitrusting (verkeersborden, werfkegels,  affichepalen…) wordt bemachtigd alvorens teruggeplaatst te worden om de aandacht te vestigen op voorwerpen die wél gezien maar weinig bekeken worden. Axel wil de voorbijgangers aanspreken, de mensen aansporen om zichzelf in vraag te stellen, Kunst brengen naar kunstloze plaatsen. Volgens hem is schilderkunst onlosmakelijk verbonden aan de behoefte aan expressie in een maatschappij die cultuur links laat liggen ten voordele van het materiële.

Axel7

www.axelone.be

www.facebook.com/Axeloneart

4
Chez Mary et Georges Deschrevel – van Overbeke
« Chez Alice », Place Saint-Martin 6
Tourinnes-la-Grosse

6
À l’arrière de l’Église Saint-Martin
Ex-terrain de foot, rue Bruyère Saint-Martin
Tourinnes-la-Grosse

14
Sur le mur du parking du café Demaret
Rue de Beauvechain 123
Tourinnes-la-Grosse

40
Sur la maison de Dédée et Jef Vanderhasselt
Chemin de la Gloriette 1
Tourinnes-la-Grosse

95
Sur les murs de l’école Saint-Jean-Baptiste
Rue du Couvent 10
Néthen