Bakens 2016

“Dit parcours stelt U het werk voor van een twintigtal beeldende kunstenaars.
Alarmsignaal of mijlpaal, hun werk weerspiegelt de hedendaagse kunst die het uitschreeuwt of in vraag stelt of ook oriënteert in een wereld op zoek naar zichzelf.

Rondlopen in de straten van Tourinnes staat dit jaar gelijk met in vraag stellen, voelen, onder woorden brengen, op touw zetten, schreeuwen; vijf manieren zich te oriënteren.

De bakens bieden wegen aan om zichzelf [terug] te vinden. Het zijn geenszins opdrachten aan de kunstenaars, veeleer een middel om de hedendaagse kunst te doorgronden.

Deze 22 kunstenaars volgen elk hun eigen unieke weg en hebben hun werken al in veel exposities getoond. Hier zal hun werk nog verrijkt worden door de dialoog met zowel een divers publiek als met de expositie ruimtes.

Ik heb een selectie gemaakt die stoelt op de dialoog met de werken van deze kunstenaars, vaak nog versterkt door een weg, die i samen met hen aflegde tijdens meerdere meditaties over kunst”.

Anne Dejaifve, curator 2016

Beeldend kunstenares. Anne Dejaifve exposeert sinds 1980, gaf les aan het Martin V lyceum van Louvain-la-Neuve en doceert nu aan de aggregatie ESA ERG / Saint-Luc Brussel en aan AKDT.


anne-d2Anne Dejaifve, commissaire 2016

Beeldend kunstenares. Anne Dejaifve exposeert sinds 1980, gaf les aan het Martin V lyceum van Louvain-la-Neuve en doceert nu aan de aggregatie ESA ERG / Saint-Luc Brussel en aan AKDT.

5 Bakens – 22 kunstenaars