Ben Benaouisse

23
Chez Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne
Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


Art Traces, 2015-2017 Courtesy de l’artiste et de la Galerie Kristof De Clercq, Gand

On est d’emblée happé tant par l’ensemble que par chacun des éléments à l’origine du tout. En ressort l’idée d’un processus, d’une route parfois rocailleuse, d’un voyage avant de s’arrêter, à un moment donné quelque part. Une tension dans l’installation nous met en état d’alerte et nous balade dans une chorégraphie spatiale où tout est visuel mais résonne comme une longue clameur. Une rumeur. L’atmosphère nous place aussitôt dans une confrontation avec l’art comme un élément actif de la société. Il en reflète les tensions, les difficultés mais aussi la force de la rencontre des origines culturelles et religieuses diverses qui la constitue.

L’installation est un peu comme une enquête, comme une mise en doute, comme un miroir déformant. Le geste de l’artiste s’assimile en partie à celui de l’archéologue qui découvre et articule les objets d’une représentation du monde, belle et utile. Il établit des connexions, il agite les hiérarchies. Il déstabilise les stéréotypes. Il compose un ensemble où, de façon assez frontale, l’éclat se trouve dans les rapports entre des matériaux, des identités, des opinions diverses.

Ben Benaouisse

23
Bij Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne
Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


Art Traces, 2015-2017 / Courtesy van de kunstenaar en Galerie Kristof De Clercq, Gent

We worden op slag gegrepen door zowel het geheel als elk afzonderlijk element. Het geeft een idee van een proces, een hobbelige weg, een reis alvorens halt te houden, een bepaald moment, ergens.

Een spanning in de installatie brengt ons in staat van alarm en sleurt ons mee in een ruimtelijke choreografie waarin alles visueel is maar die klinkt als een lange schreeuw.

Een rumoer. Een onmiddellijke confrontatie met kunst als een actief element in de maatschappij. Een weergave van de spanningen en moeilijkheden maar ook van de kracht van de ontmoeting tussen  verschillende culturen en godsdiensten.

De installatie is als een ondervraging, een in twijfel trekking, een vervormende spiegel. Het gebaar van de kunstenaar komt deels overeen met dat van een archeoloog die voorwerpen ontdekt en ze dan groepeert in een mooie en nuttige weergave van de wereld.

Hij legt verbanden, schudt hiërarchieën dooreen.

Hij destabiliseert stereotypen.

Hij stelt een geheel samen waarin de schittering ontstaat door de directe verhoudingen tussen de materialen, de identiteiten, de uiteenlopende meningen.