Collectie Nicolas Laugero Lasserre

Nicolaslaugerolasserre-webNicolas Laugero Lasserre (Zuid Frankrijk 1975) is directeur van de “Espace Pierre Cardin » in Parijs, stichtend voorzitter van het cultureel media “Artistik Rezo », verzamelaar van Street Art (Straatkunst), acteur, mecenas, … Als hartstochtelijke verzamelaar voegt hij deze herfst een nieuw wapenfeit toe aan zijn indrukwekkend palmares: dat van curator van de 49ste « Fêtes de la Saint‐Martin » (in Tourinnes‐ la‐Grosse).


Met zijn collectie beoogt deze estheet de twee grote stromingen van “Urban Art » bijeen te brengen: Graffiti en Street Art. De collectie, meer dan 300 werken van meer dan 30 kunstenaars, wordt regelmatig tentoongesteld en voortdurend uitgebreid.

De graffiti kunstenaars zijn kenmerkend voor de democratische inslag van de stroming. Reeds als pubers spelen ze vandaaltje met hun Tags op muren en treinen. Vanuit die puberale opstandigheid ontwikkelen sommigen onder hen zich steeds verder in de richting van de Flops, uitgewerkte versies van

de belettering van hun “blaze » (pseudoniem). Zo wordt hun schrift steeds abstracter en plastischer. Ze overstijgen hun loutere aanwezigheid en worden een echte kunstbeoefening en formele zoektocht met als belangrijkste eigenschap: het terugleiden naar de waarde van de grafische daad, het gebaar. Denk maar aan de kunstenaars Lek en Sowat (Lascault expositie 1 en 2 in de Tokyopaleis). Hun werk benaderd de drager ervan steeds dichter. Zij stellen vragen bij architecturale vormen en bouwwijzen, ver van de met “Street Art » verbonden clichés.

Trouwens de « Street Art » kunstenaars hebben een kunstopleiding en kiezen ervoor om hun kunst niet alleen in ateliers, maar ook op straat te beoefenen met de muur als drager. Zo nemen ze afstand van het academische in hun opleiding en geven ze vorm aan hun persoonlijk universum via meerdere communicatiekanalen. De kunstmarkt en de galerieën werken in hun visie parallel met en aanvullend op “Street Art ».

De graffiti kunstenaars vinden zo via de straat hun weg naar de kunstwereld. De “Street Artists » (straatkunstenaars) volgen de omgekeerde, maar parallelle logica vanuit de kunstwereld naar de straat.

In de loop van zijn carrière en zijn ontmoetingen spitst de voorliefde van Nicolas Laugero Lasserre voor de hedendaagse en urban art kunst zich steeds meer toe op belangstelling en bewustzijn voor de sociale en politieke boodschap van de kunstenaars. Die passie wil hij delen door zijn collectie regelmatig te exposeren o.m. als blijk van empathie voor de wereld en geest van de verzamelaar.

In Tourinnes worden werken uit de collectie voorgesteld van: Banksy, Blu, Clet Abraham, Dran, Jef Aérosol, Jonone, JR, Jacques Villegle, Jérôme Mesnager, Ludo, Momo, Monkey Bird Crew, Pantonio, Rero, Roa, Roti, Samir Mellah, Shepard Fairey, Zeus.