Joëlle Bosmans

9
Chez Marilise et Albert Niesten
Au Moulin de Tourinnes
Place du Moulin 6
Tourinnes-la-Grosse


in_2016_bosmans-joelle

Joëlle Bosmans vit à Bierbeek, de l’autre côté de la frontière linguistique, dont le tracé l’a menée jusqu’ici. Depuis toujours, certaines traces s’imposent à elle et leur mise en mémoire est incontournable. Elles ont presque toujours un lien avec l’humain et l’humour, ses plus grandes sources d’inspiration. Dans sa démarche, elle intervient de façon spontanée sur l’espace et le temps (installations, performances, sculpture, photos, collections, détournement du quotidien). C’est « le présent du passé »… résultat du travail du temps, de la lumière, du plein, du vide… traces de vie.
Plasticienne, elle expose depuis 1986

Joëlle Bosmans

9
Bij Marilise en Albert Niesten
Au Moulin de Tourinnes
Place du Moulin 6
Tourinnes-la-Grosse


in_2016_bosmans-joelle

Joëlle Bosmans leeft in Bierbeek aan de andere kant van de taalgrens. Die grenslijn heeft haar hiernaartoe gebracht. Al heel lang dringen bepaalde sporen zich aan haar op en de opname daarvan in het geheugen is onontkoombaar. Ze hebben bijna altijd een band met mens en humor, haar grote inspiratiebronnen. In haar werk komt ze op spontane wijze tussenbeide in ruimte en tijd (installaties, performance, beeldhouwwerk, foto’s, collecties, vervorming van het dagdagelijkse). Het is « het heden van het verleden »… resultaat van het werken met tijd, licht, de volheid, de leegte… sporen van leven.

Beeldend kunstenares. Exposeert sinds 1986.