Kubra en de voetgangersmannetjes

Zondag 5 november 15u. Kubra en de voetgangersmannetjes

De straat is een openbare ruimte met een eigen bewegwijzering. De verkeersbordenworden geacht een eenvoudig, snel en voor iedereen begrijpelijk

communicatiemiddel te zijn; neutraalgeslachtloos. Een bijna mechanischecommunicatie, de voetgangsters en voetgangers zijn als het ware machines.

De afbeelding van die minimalistische voetgangereen hoofd, een lijf, twee armenen benenlegt gehoorzaamheid op; een reactie bij rood of groen, bij een

bewegend of stilstaand beeld. Over de betekenis bestaat geen enkele twijfel, maar vrouwen en mannen kunnen desalniettemin hun verhouding tot dit

voetgangersmannetje anders beleven.

Is neutraliteit een ontkenning van gender?
Is die afbeelding niet eerder seksueel dubbelzinnig dan zuiver neutraal?
Is het veronachtzamen van het bestaan van beide geslachten een seksistischekeuze?
Bestaat er een aseksueel communicatiealternatief in een van seksueel getinteafbeeldingen doordrongen wereld?
Is die gerichte (eigenlijk seksuele) achteloosheid tegenover de seksen eenseksistische segregatie of louter lichtzinnigheid?