Max van der Linden, Vincent Cartuyvels & Ghostape

4

Gemeenteschool
Place Saint-Martin 3
Tourinnes-la-Grosse

Reiziger boven de wolkenzee

Petit_Adriaen_van_Ostade2

Max van der Linden, stichter van de Fêtes de la Saint-Martin had de gewoonte om in zijn atelier diaprojecties te organiseren met muzikale begeleiding ter attentie van de jongeren uit het dorp. Deze handelswijze was allicht ingegeven door de lessen kunstgeschiedenis die de kunstenaar volgde tijdens zijn studiejaren aan La Cambre en getuigt van zijn verlangen om mensen samen te brengen rond een artistiek gebeuren.

Als eerbetoon aan dit ongewoon personage is een soortgelijk dispositief aangebracht in een klaslokaal van de lagere school. Vincent CARTUYVELS, gewezen docent kunstgeschiedenis aan La Cambre stelt ons een selectie werken voor van de Renaissance tot 1980 die de landelijkheid als onderwerp hebben. De geluidsband is van de hand van muzikant Ghostape gerealiseerd tijdens een workshop met een klas kinderen van de lagere school in Tourinnes.

Max van der Linden (Nodebais, 1922-1999) keramist stond, als belangrijkste bezieler, aan de wieg van de Fêtes de la Saint-Martin. Zijn keramiekwerken zijn te zien op verschillende locaties in en rond Tourinnes-la-Grosse.

Vincent Cartuyvels (Leuven, 1950) is kunsthistoricus, docent en redenaar. Hij is eveneens directeur van l’ESA le 75, kunsthogeschool in Brussel.

Ghostape (Rome, 1978) heet eigenlijk Gabriel Ghebrezghi en is autodidact muzikant afkomstig uit Erythrea. Hij is de auteur van complexe geluidsarchitecturen zowel als van onversneden stukjes punkmuziek. Zijn creaties en samenwerkingen werden door verschillende labels uitgebracht, waaronder People in the Sky in Londen, Mental Groove in Genève of DFA in New-York.