Hello world

Posts By: NicolasTourinnes

Sophie Langohr

Het werk van Sophie Langhor berust op het bestuderen en interpreteren van werken uit het verleden. Ze maakt zich de beelden opnieuw eigen die al dan niet bewust in ons geheugen zijn opgeslagen.

Alain Bornain

Als er al een truisme bestaat, dan is het dat kunstenaars aansluiten bij de Wereld en ermee in interactie zijn.
Van de meest kritische tot de meest poëtische betrachtingen: de Wereld omringt hen, leidt en voed hun bedoelingen en intuïties.

Laurent Quillet

In zijn werk “Conversaties van een banaal leven” neemt Laurent Quillet gesprekken op die zich kunnen voordoen tijdens eens familie ontmoeting, tussen kennissen, vrienden,… en onthult hij de futiliteit ervan.