Laurent Quillet

6
Café Alice
Place Saint-Martin 6
Tourinnes-la-Grosse
Conversatie van een banaal leven (Titi, France 3, Macron, etc.)

In zijn werk “Conversaties van een banaal leven” neemt Laurent Quillet gesprekken op die zich kunnen voordoen tijdens eens familie ontmoeting, tussen kennissen, vrienden,… en onthult hij (dankzij de ondertiteling tot op punt en komma van het gesproken woord) de futiliteit ervan. De titels van deze serie geven duidelijk weer dat de kunstenaar gehecht is aan het gewone, aan wat door anderen als onbeduidend wordt bestempeld: #1 (Zwarte koffie, valse kat, etc.), #2 (Titi, France 3, Macron, etc.) en #3 (Wekker, microgolf, tablet, peplum, etc.).

Robin Legge