NOW – Keramiek 50 jaar later

web-caroline_andrin

In 2013 werd ik uitgenodigd om het curatorschap van de Expos IN van de 50e Fêtes op te nemen, en heb ik met bekoring niet alleen Tourinnes–la-Grosse en de Fêtes de la Saint-Martin ontdekt, maar ook degene die de feesten in het leven heeft geroepen : de keramist Max van der Linden. Het was een waar genoegen om dankzij de getuigenissen van zijn naasten de mens te leren kennen, en om in het rijke werk de kunstenaar te waarderen. Toen ik vernam dat hij in 1922 is geboren, precies 50 jaar voor mij, en dat hij aan La Cambre heeft gestudeerd in hetzelfde keramiekatelier waar ik sinds 2006 de verantwoordelijkheid voor draag, en dat toen door Pierre Caille werd geleid, kon ik deze uitnodiging onmogelijk afslaan.

De tentoonstelling « NOW – keramiek 50 jaar later » is een stand van zaken, geenszins exhaustief, van de hedendaagse keramiek 50 jaar na de creatie van dit evenement. Wat is er in die 50 jaar gebeurd ? Hoe is de keramiek geëvolueerd ? De keramiek heeft vandaag ongetwijfeld de wind in de zeilen, al was het maar omdat steeds meer kunstenaars en designers zich voor het medium interesseren. Keramiek is aanwezig in een brede waaier van werk en in originele praktijken, vaak interdisciplinair, waar de techniek geen doel op zich meer is. Ze komt langzaam maar zeker los van het beperkte milieu van kenners en liefhebbers van het genre. Een bezoek aan een hedendaagse kunstbeurs volstaat om dat te beseffen. Deze hernieuwde interesse wil ik graag delen met het publiek van Tourinnes door het kunstenaars te laten ontdekken die dit medium met schier eindeloze mogelijkheden inzetten in een hedendaagse artistieke uitdrukkingsvorm. Een twaalftal artiesten stellen installaties in situ voor, beeldhouwwerk, films, zelfs performances. Het zijn kunstenaars die we doorgaans niet in het circuit van de keramiek zien, en die nog nooit in Tourinnes hebben tentoongesteld, op één uitzondering na. Ze stellen innovatief en vaak onuitgegeven werk voor, soms speciaal voor deze gelegenheid ontwikkeld, werk dat zich integreert in de ongebruikelijke plekken die de bewoners van Tourinnes ter beschikking stellen. Om deze plekken te bezoeken, kan u zich voorzien van de badge die Hugo Meert daartoe in beperkte oplage heeft geproduceerd.

Naast het hedendaagse parcours, presenteert Ludovic Recchia een historisch luik met een tentoonstelling over het werk van Pierre Caille.

Graag wil ik mijn oprechte dank betuigen aan iedereen die aan dit project deelneemt, de inwoners, de kunstenaars, en in het bijzonder Anne Lenaerts, dochter van de streek en keramiste, die de coördinatie tussen kunstenaars en inwoners heeft verzorgd.

Caroline Andrin,
Curator 2015