Back

Aimé Mpané

20
Bij Nelly Bruneel
Ferme du Rond-Chêne

Rue du Culot 58
Tourinnes-la-Grosse


in_2016_mpane-aime-et-crois-dollards
Ik heb me laten inspireren door de traditionele zoömorfe Kuba waarzeggerij voorwerpen. Deze instrumenten, wrijforakels genoemd (itombwa) werden gebruikt om tussenbeide te komen tussen de zieners en de natuurgeesten om de oorzaak van ziektes te vinden en te helpen bij het bepalen van gepaste behandelingen.

De ziener wreef heen en weer met de wrijfknop over de gladde en natte platte kant van de itoom bij het uitspreken van een reeks namen en formules en als de knop stil bleef staan was het antwoord gevonden …

Ik vind het interessant dit wrijfinstrument hangend in de lucht voor te stellen in de vorm van een menselijke kreet, door draden verbonden met de 7 dieren.

Het is een kreet tegen ons, aan onze samenleving onaangepaste, economisch systeem.

Ik vraag me af of we nu geen dergelijk itoom nodig hebben om de schuldige te ontdekken, waarom niet de ziekte te vinden waar onze hedendaagse maatschappij aan lijdt? Mijn werk stelt vragen.

Aimé Mpané exposeert op internationaal niveau. Hij wordt vertegenwoordigd door de Haines Gallery.