Back

Anna Raimondo

24
Kapel Rond-Chêne
Rue du Culot
Tourinnes-la-Grosse


Mediterraneo, 2014. Video-Performance / Courtesy van de kunstenaar en Galerie Arte Contemporanea, Brussel

Langzaam naderen …Dan die afgelegen kapel binnengaan. Zich dan overgeven aan de rust van de plek die geleidelijk verdwijnt naarmate een glas zich met water vult. Een loutere, eenvoudige druppel water vervoert ons. Hij trekt onze blik maar lijkt vooral het gehoor op te lossen.

Al gauw  hypnotiseert een vrouwenstem ons: eindeloos en obsederend, herhaalt ze, af en toe ademhalend, hetzelfde woord, telkens dezelfde zee oproepend. Oren hebben geen oogleden, je kan je er niet van losmaken.

We meten de tijd die verstrijkt en zoeken naar de tijd die rest met als maatstaf het langzaam vollopen van het glas.

De stem brengt ons naar zee maar in de geleidelijke bevochtiging houdt zich een mogelijk gevaar schuil

De stem lijkt onder te lopen. Het woord wordt vloeibaar. Beiden veranderen, roepen andere sensaties op. De overgave wordt onbehaaglijk. Maar toch blijven we. Misschien omdat, in een door beelden beïnvloedde wereld, het aangenaam is te constateren dat onze oren het overnemen. We blijven, niet zonder turbulenties, misschien ook om die stem, die vrouw, dat water te worden.