Hedendaagse kunst

UN[D]IVERS

In 2015 ontmoette ik voor het eerst Didier Cloos, voorzitter van de Amis de Tourinnes vzw. We hadden het over het officiële hedendaagse kunstparcours. Hij stelde me toen voor om ooit curator te zijn. En kijk, in 2022… is het zover! 

Op zijn eerste vraag : ‘Wat wordt het thema ?’, antwoordde ik : ‘Er zal geen thema zijn !’ Blijkbaar is het een jarenlange traditie in Tourinnes om een thema te kiezen, maar moet dat wel? Volgens mij mag creativiteit niet opgelegd of tegengehouden worden door een thema. De keuze daarvan veronderstelt dat de kunstenaar min of meer geketend, gekluisterd is, dat hij op zoek moet gaan. Zoals Picasso zei : ‘de kunstenaar zoekt niet, hij vindt’.

In mijn ogen is kunst de motor van de samenleving en kunnen authentieke kunstenaars altijd een oplossing vinden om dat wat zich om hen heen afspeelt te bevragen en te overstijgen, onverwijld en zonder dwang. Zonder opgelegd thema. Creativiteit is een oncontroleerbare spier, een absolute vrijheid.

Dan heb ik lang gesproken met Didier over de titel van de tentoonstelling. Omdat ik van woordspelingen houd dacht ik aan Save Ass, L’Essence Unique, Sang Gravité, Ceci n’est pas un thème, Une Hivers…

Het woord ‘univers’ kwam vaak terug, en zo is UN[D]IVERS ontstaan.

In dit parcours nodig ik u uit om, bovenop mijn werk, negen kunstenaars te ontdekken met hun persoonlijk en sterk ontwikkeld universum. Zij weten zich heel precies los te maken van de wetten van de aantrekkelijkheid en van het zwaartepunt van de huidige wereld die gekenmerkt wordt door normen, controle, one-shoteffecten, eclectische recuperatie, efemere neostijlen en doorgedreven commercialisering.

Al deze artiesten hebben mij in het verleden op de ene of andere wijze verrast bij tentoonstellingen, jureringen, vriendschappelijke ontmoetingen… Hun namen zweefden in een hoekje van mijn geheugen met het oog op een mogelijke samenwerking. Dat gebeurt nu.

In de laatste edities van Tourinnes werd u ook een onderdompeling aangeboden in het immateriële, dankzij multimedia. Dit jaar koos ik werken die voornamelijk gecentreerd zijn rond de MATERIE. Men vindt er vaak een technisch meesterschap en handmade unieke stukken.

Esthetisch gezien hebben deze kunstwerken niets met elkaar gemeen, maar ik heb het gevoel dat ze zich allen bevinden in een omgeving die ik Low Tech noem, in High Resolution. 

In de marge van het officiële circuit stel ik een beginnende artieste voor die tentoonstelt in de Chapelle du Rond-Chêne.

Verder hebben we een aanvullend project ontwikkeld dat u kan ont-dekken in de schuur van Wahenge: ik bezorgde elke kunstenaar een blanco doek, een oud model met genagelde randen. Het gaat eigenlijk om een trompe-l’œil omdat elk van die zogezegde canvassen gemaakt is uit keramiek. Elk van de kunstenaars zal zich heel persoonlijk op of met dit voorwerp uitdrukken.

Al mijn dank gaat naar Didier Cloos, naar de ploeg van Tourinnes et naar de kunstenaars: Eléonore Saintagnan, Anatole Tièche, Arnaud Sprimont, Eric Van Haegenborgh, Fred Biesmans, Hans Weyers, Gille Delhaye, Pierre Lefebvre, Cathy Coez et Isabella Gosgnach.

Ik wens u een mooie ontdekkingstocht !

Hugo Meert,
curator van het officiële hedendaagse kunstenparcours

De curator

Hugo Meert, curator
© Tom Van Nuffel

Gastartiesten:

Eléonore Saintagnan
Anatole Tieche
Arnaud Sprimont
Eric Van Haegenborgh
Fred Biesmans
Hans Weyers
Gille Delhaye
Pierre Lefebvre
Cathy Coëz
Hugo Meert
et pour une première expo :
Isabella Gosgnach
DE TENTOONSTELLINGEN ZIJN ELKE ZATERDAG EN ZONDAG OPEN
VAN 13U TOT 18U, VAN 6 TOT 27 NOVEMBER.
Gesloten op vrijdag 11 november.
In de kantlijn van het officiële hedendaagse kunstexpo’s
LYCÉE MARTIN V (Louvain-la-Neuve)

We zijn bij Jef en Dédée. Wat een speciale atmosfeer, je voelt dat deze plek een geschiedenis heeft. De leerlingen die hier tentoonstellen voelden dat aan – hun leerkrachten wezen hen de weg: een geluidsopname, foto’s, allerlei objecten… Een spoor voor de leerlingen om architecturale ruimtes te bedenken en aan te voelen hoe ze zich daarin kunnen bewegen, hoe erin te leven.

De werken die hier tentoongesteld zijn roepen gedroomde ruimtes op. Ze geven zich niet helemaal bloot. Wat overblijft is de afdruk, de herinnering. Aan de kunstenaar om op te bouwen, mee te gaan, bruggen te slaan tussen fictie en werkelijkheid.

Namen deel aan het project: Elisa Carlier, Rose Christensen, Prisca Mandong Minsili, Sara Mathot, Timothée Platteborze, Edith Viaene, Alice Wauquaire, Leano Ali-Hamed, Emma Cox, Thomas Daxhelet, Julie Denis, Arthur Deschepper, Marie Jacques de Dixmude, Maïté Laperche, Katelyn Lawson, Estelle Populaire, Solène Renson, Lou Robert, Sedef Saatci, Apolline Thiry
Leerkrachten: Adèle Dupret en Charlotte Naber