Het Middelpunt van de Wereld

petit_webDDT

De tentoonstelling, ontworpen door de Belgisch-Zwitserse kunstenaar David de Tscharner voor de Fêtes de la Saint-Martin, ontstond vanuit zijn indringende kijk op onze hedendaagse plattelandswereld.

In het 19de-eeuws België ontvluchtte de bevolking massaal de dorpen, waar strenge armoede heerste, om haar geluk te beproeven in de steden en de industriële centra. In de tweede helft van de 20ste eeuw, daarentegen, keerden de meer welstellende stadmensen terug naar het platteland, op zoek naar een betere “levenskwaliteit”.

Dit verschijnsel gaf aanleiding tot neologismen zoals “neoruraal” of “rurbanisme” die aangeven dat de grens tussen wat vroeger duidelijk twee aparte werelden aanwees, nu veel waziger is geworden.

De vervoermiddelen hebben allicht deze uitwisselingen bevorderd, maar de huidige technologie en communicatiemiddelen zorgen voor een vlotte doorstroming van de informatie. Gegevens, handel, sociale contacten circuleren, ongeacht de geografische grenzen of afstanden. Communicatie is dus de sluitsteen van dit nieuw tijdperk en bevordert een wereldwijde, democratische wisselwerking; maar als tegenhanger zouden de locale bijzonderheden wel eens verloren kunnen gaan.

In het kader van de tentoonstelling Het Middelpunt van de Wereld worden bepaalde communicatiemiddelen van stedelijke aard overgebracht naar een nieuwe context. Acht interventies of “tussenkomsten” uit de realiteit gegrepen en geïnterpreteerd op een poëtische manier en herschapen door de kunstenaars: een vlag, een krant, een radio, een museum, een bioscoop, een winkel, een reclamebord, een kunstschool. Via deze projecten willen de kunstenaars de toeschouwers meenemen naar Het Middelpunt van de Wereld, een hybride zone ergens tussen droom en platteland, realiteit en stad.

Een voorstel van David de Tscharner met :

 • Andrea Crews
 • Joëlle Bacchetta
 • Vincent Cartuyvels
 • Claire Decet & Samuel François
 • Edith Dekyndt
 • Dorothée Dupuis & Yann Gerstberger
 • Samuel François
 • Gaillard & Claude
 • Ghostape
 • Le Musée du Chat de Françoise Baronian
 • Virginie Morillo & Nicolas Haeni
 • Thomas Wyngaard & Jean-Baptiste Bernadet