Maya Lerman

Tourinnes-la-Grosse was voor Maya, die sinds twee jaar in Brussel woont, een uitstap uit haar « beeldenbank », een intrede in verre landschappen die niets bekends oproepen. De afstand met haar land schept een bijzondere, wisselende en complexe toestand waarin gemis en bevrijding verstrengeld zijn. Maya spreekt over het zich eigen maken van een nieuwe levensplek via het prisma van de oorsprong.

01BMaya2

Ze suggereert de klaarblijkelijk tegenstrijdige zoektocht naar het bekende en het onverwachte, ja zelfs de tegenspoed. Ze neemt ons vooral mee naar iconen en voorstellingen die men opbouwt over zijn eigen cultuur en die deze, paradoxaal, behoeden.

Aan de ene kant van de gipsen muur, een film met zigeuner muzikanten die ze op straat heeft ontmoet. Ze spelen, alleen, in de studio, dezelfde traditionele melodie, Hava Nagila, in een interpretatie voor toeristen. Aan de andere kant, drie tekeningen van typische ramen van Tel Aviv in trompe-l’oeil gemaakt door schilders van oosterse restaurants. Ze zijn hertekend zoals elke bewoner van een gebouw zich zijn raam eigen maakt, die ruimte tussen zijn eigen wereld en wat hij ervan aan de anderen toont, op die manier de architectuur ervan verstorend of verpersoonlijkend.

Bij het benaderen van de installatie geeft men zich over aan de muziek en de beelden; aan de begrippen nabijheid, verwijdering en aanpassing. Er omheen draaiend vermengen de musici, de echte en de geschilderde ramen zich met elkaar. De beweging verandert de waarneming van de plek, de beelden en de geluiden. Het geheel beleeft zich als een ervaring die de verwantschappen, het uiteenlopen en het samengaan onderzoekt tussen eenvoudige en authentieke werkelijkheden en hun gestereotypeerde en gemercantiliseerde reproductie.

Pauline Meunier

Maya Lerman werd geboren in Tel Aviv in 1978. Ze studeerde schone kunsten aan de Academie voor Kunst en Design Bezalel in Jeruzalem, waar ze haar diploma behaalde in 2001, na te hebben deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma in Berlijn. In 2005 behaalt ze een vervolmakingslicentie aan de Academie voor Kunst en Design Bezalel van Tel Aviv met daarna in datzelfde jaar haar eerste eigen expositie: Don’t get me wrong.

Sinds 2003 heeft ze deelgenomen aan verschillende groepsexposities met name in het Kunstmuseum van Tel Aviv en van Israël in Jeruzalem en ook op de internationale Biennale van Istanbul in 2005. In haar eigen land kreeg ze verschillende prijzen en studiebeurzen.