Kunstenaars

De maten van de wereld Kunstenaars Pulsart (FR) Martin V Lyceum

16 André Delalleau

Centraal in het werk van deze kunstenaar staat een vraagstelling met betrekking tot de ruimte, het blikveld en wat zich daarbuiten bevindt, het kader, de (opper)vlakte, de grens.

45 Marie Zolamian

Mij werk bestaat uit een opeenvolging van reeksen die, naarmate de tijd vordert, een experimentele documentaire vormen van een denkbeeldige etnologie.

25 Romina Remmo

Zandloper,
het glas klieft de ruimte
scheurt de vanzelfsprekendheid
gebroken, deint de tijd uit
verstard in zijn nevelen
Zand uit het verleden

17 Roman Opałka

De tijd meten
Het ogenblik, de momenten vatten
Ad infinitum.

16 Sylvie Macías Díaz

Sylvie Macías Díaz stelt regelmatig vragen bij de culturele, economische, sociale en politieke context en toont in haar werk een speciale belangstelling voor de plaats van de vrouw.

16 Sophie Langohr

Het werk van Sophie Langhor berust op het bestuderen en interpreteren van werken uit het verleden. Ze maakt zich de beelden opnieuw eigen die al dan niet bewust in ons geheugen zijn opgeslagen.

16 Ronald Dagonnier

Een maalstroom oftewel maelstörm (vaak bekend onder de naam « zwart gat in de oceaan ») is een krachtige werveling die in een uitgestrekte watervlakte ontstaat.

16 Jérôme Considérant

Jérôme Considérant leidt de semantische logica van het pictogram om en loopt met humor vooruit op het ontstaan van een even absurde als analfabetische samenleving.

16 Alain Bornain

Als er al een truisme bestaat, dan is het dat kunstenaars aansluiten bij de Wereld en ermee in interactie zijn.
Van de meest kritische tot de meest poëtische betrachtingen: de Wereld omringt hen, leidt en voed hun bedoelingen en intuïties.

6 Laurent Quillet

In zijn werk “Conversaties van een banaal leven” neemt Laurent Quillet gesprekken op die zich kunnen voordoen tijdens eens familie ontmoeting, tussen kennissen, vrienden,… en onthult hij de futiliteit ervan.

communaute Brabant_wallon Le Soir vivacite Mu in the City TVCOM Continental Centre Culturel de Beauvechain
Eglise Beauvechain CCBW Ultrason Carrefour Market Le Cellier des Chartreux BNP Paribas Fortis