Max van der Linden

mvdl_palmiers

De V.Z.W. “Max van der Linden » heeft het werk van de artiest in beheer. Op lange termijn kunnen de werken niet in de boerderij van Agbiermont blijven. Er werden dus oplossingen gezocht die in de toekomst het voortbestaan van de werken verzekeren alsook de toegankelijkheid voor het publiek. De voorkeur ging uit naar een plaats in de omgeving waar Max gewerkt heeft.

Er werden onderhandelingen opgestart met de
gemeente Bevekom en ook met de kerkfabriek.
Dit mondde uit in een overeenkomst tussen
de V.Z.W en deze partners. Een groot deel
van de werken van Max vindt vanaf heden
een onderkomen in publieke plaatsen: de schitterende kerk Saint‐Martin in Tourinnes‐la‐Grosse en in de prachtige zaal Vert Galant op het gemeenteplein in Bevekom waar bezoekers welkom zijn.

Een deel van het werk, waaronder het monumentale fresco “La maison de mes amis », bevindt zich nog steeds in een zaal van de boerderij van Agbiermont in Nodebais. Hiervoor wordt ook naar een oplossing gezocht.

Zo zal er dit jaar de « route Max van der Linden » zijn met 6 etappes: de « Vert Galant » in Bevekom, de kerk Saint‐Martin in Tourinnes‐la‐Grosse, de kapel Mottart in Tourinnes, de kapel Sainte‐Corneille te M’lin, de boerderij van Agbiermont in Nodebais en de kapel Gosin temidden van de velden van Nodebais en gedecoreerd door de kunstenaar.

Andre Terlinden, voorzitter van de V. Z. W. “Max van der Linden”

Meer info? www.maxvanderlinden.be

Miqui van der Linden

Miqui van der Linden, overleden in 1999, was ongetwijfeld de grondlegger en de bezieler van de Fêtes de la Saint‐Martin. Hij is daarnaast steeds doorgegaan met het beoefenen van zijn kunst, de keramiek, de uiting van zijn vroege roeping als verhalenverteller.
Zijn œuvre, doordrongen van een diepe spiritualiteit, verankerd zich in het dagelijks leven en het platteland en roept het sacrale, de muziek de eenzaamheid, de dood, en de angst voor de chaotische mutaties van de hedendaagse wereld op. Toch duikt er ook een onopvallend doch resoluut optimisme op door middel van een gebaar van solidariteit, een ontmoeting buiten de conventies om, een grappig detail.

Zijn œuvre is uniek. Met aarde en vuur schepte hij taferelen die, meesterlijk door hun originaliteit en eenvoud, niemand onverschillig laten.

De Saint‐Martinkerk van Tourinnes‐la‐Grosse herbergt het merendeel van zijn sacrale werken. In de gemeentelijke zaal Le Vert Galant op het dorpsplein van Beauvechain zijn een groot aantal werken verzameld die vooral geïnspireerd zijn door menselijke rampspoed, muziek, architectuur. Tenslotte is er nog een werk te bezichtigen in de hoeve van Agbiermont, waar de kunstenaar zijn atelier had: “La Maison de mes Amis », een tafereel van grote omvang waarmee hij hulde brengt aan zijn vele kunstenaarsvrienden.

1
Kerk van Tourinnes-la-Grosse
Place Saint-Martin
Tourinnes-la-Grosse

46
Au Vert Galant
Place communale, 3
Beauvechain

78
Ferme d’Agbiermont
Vieux chemin de Namur, 1
Nodebais